RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per a la concessió d’ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2017. [2017/10725]

ana_ponce_2007RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per a la concessió d'ajudes a la producció i edició discogràfica per a l'any 2017. [2017/10725]

 

Podeu consultar el contingut de la Resolució al DOGV

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, para la concesión de subvenciones para el fomento de actividades musicales tales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento 2017

dsc05085-webRESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, para la concesión de subvenciones para el fomento de actividades musicales tales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular, giras y proyectos de producción musical, durante los meses de enero a diciembre de 2017. [2017/9369]

 

Descargar la información completa en:  DOGV 19 de octubre de 2017

 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, para la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrumentos musicales por parte de las sociedades musicales 2017

ana_ponce-cursoRESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, para la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrumentos musicales por parte de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, durante el ejercicio de 2017. [2017/8278]

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/22/pdf/2017_8278.pdf

 

Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de foment d'activitats musicals, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol, licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.

_l2w8118Per resolució de 12 d'abril de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions per al foment d'activitats musicals com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2017 (DOGV núm. 8025, de 24-04-2017.

Finalitzat el termini de presentació de sol 'licituds el passat 24 de maig, una vegada aperturats tots els expedients en número de 220, i pendents els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l'obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu cOmú de les' administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol' licituds presentades així com el projecte de foment d'activitats musicals, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol, licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.
Per a fer qualsevol esmena al' llistat publicat, cal adreçar-se a la direcció de correu electrònic: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Descarregar el llistat complet

 

Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de producció i edició discogràfica, als sols efectes informatius

ana_ponce_2007Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de producció i edició discogràfica, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol·licituds han tingut entrada en l'administració de Culturarts. Per a qualsevol esmena del llistat publicat cal adreçar-se a la direcció de correu electrònic: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Descarregar el llistat complet

 

Relación de solicitudes presentadas y proyectos de adquisición de instrumentos presentadas a efectos informativos.

_mg_5951Per resolució de 9 de març de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2017 (DOGV núm. 8005, de 22-03-2017).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el passat de 21 d'abril, una vegada aperturats tots els expedients en número de 186, i iniciats els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l'obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol, licituds presentades així com el projecte d'adquisició d'instruments sol·llicitats, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels insteressats que efectivament les sol'licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.

València, 20 de juliol de 2017
El director general de CuIturArts Generalitat
Abel Guarinos Viñoles

 

Descarregar el llistat complet

 

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

dsc05202webExtracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

 

Descargar la Resolución completa

 


 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.