Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de foment d'activitats musicals, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol, licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.

_l2w8118Per resolució de 12 d'abril de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions per al foment d'activitats musicals com ara l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a desembre de 2017 (DOGV núm. 8025, de 24-04-2017.

Finalitzat el termini de presentació de sol 'licituds el passat 24 de maig, una vegada aperturats tots els expedients en número de 220, i pendents els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l'obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu cOmú de les' administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol' licituds presentades així com el projecte de foment d'activitats musicals, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol, licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.
Per a fer qualsevol esmena al' llistat publicat, cal adreçar-se a la direcció de correu electrònic: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Descarregar el llistat complet

 

Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de producció i edició discogràfica, als sols efectes informatius

ana_ponce_2007Relació de sol·licituds presentades així com el projecte de producció i edició discogràfica, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels interessats que efectivament les sol·licituds han tingut entrada en l'administració de Culturarts. Per a qualsevol esmena del llistat publicat cal adreçar-se a la direcció de correu electrònic: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Descarregar el llistat complet

 

Relación de solicitudes presentadas y proyectos de adquisición de instrumentos presentadas a efectos informativos.

_mg_5951Per resolució de 9 de març de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2017 (DOGV núm. 8005, de 22-03-2017).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el passat de 21 d'abril, una vegada aperturats tots els expedients en número de 186, i iniciats els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l'obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol, licituds presentades així com el projecte d'adquisició d'instruments sol·llicitats, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels insteressats que efectivament les sol'licituds han tingut entrada en l'administració de CulturArts.

València, 20 de juliol de 2017
El director general de CuIturArts Generalitat
Abel Guarinos Viñoles

 

Descarregar el llistat complet

 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se conceden las becas para el perfeccionamiento de jóvenes músicos, durante el curso académico 2017-2018

_l2w8118RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, del presidente de CulturArts Generalitat, por la que se conceden las becas para el perfeccionamiento de jóvenes músicos de hasta un mes de duración durante el año 2017 y de hasta un año de duración durante el curso académico 2017-2018. [2017/6087]

 

Descargar la Resolución completa

 

Nuevo listado de alumnos seleccionados para los cursos de Dirección de Banda sinfónica y curso de Arreglos y composición para Banda sinfónica de la Berklee College of Music-Valencia.

logoberkleevciaNuevo listado de alumnos seleccionados para los cursos de Dirección de Banda sinfónica y curso de Arreglos y composición para Banda sinfónica de la Berklee College of Music-Valencia.

 

Descargar el listado completo de alumnos activos y oyentes

 

 

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

dsc05202webExtracto de la Resolución de 23 de mayo de 2017, del president de CulturArts Generalitat, por la que se convocan ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2017. [2017/4612]

 

Descargar la Resolución completa

 


Página 2 de 2

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.